Bảng báo giá bể bơi di động lắp ghép

Kích thước Diện tích Số khung thép Giá Video công trình tương ứng
3m6 x 5m1 18m² 10
3m6 x 6m6 24m² 12
5m1 x 8m1 41m² 16
5m1 x 9m6 49m² 18 Xem báo giá
5m1 x 12m6 64m² 22 Xem báo giá
5m1 x 14m1 72m² 24 Xem báo giá
5m1 x 15m6 80m² 26 Xem báo giá
6m6 x 12m6 83m² 24 Xem báo giá
6m6 x 14m1 93m² 26 Xem báo giá
6m6 x 15m6 103m² 28
6m6 x18m6 123m² 32
6m6 x 20m1 133m² 34 Xem báo giá
8m1 x 15m6 126m² 30 Xem báo giá
8m1 x 18m6 151m² 34 Xem báo giá
8m1 x 20m1 163m² 36 Xem báo giá
8m1 x 21m6 175m² 38 Xem báo giá
9m6 x 15m6 150m² 32
9m6 x 17m1 164m² 34 Xem báo giá
9m6 x 20m1 193m² 38
9m6 x 21m6 207m² 40 Xem báo giá
9m6 x 24m6 236m² 44 Xem báo giá
11m1 x 20m1 223m² 40 Xem báo giá

Sản phẩm phụ kiện

Sản phẩm Ảnh Giá Link mua hàng Link shopee nam Link shopee bắc
Máy bơm 1HP 5.200.000 đ Link mua hàng
Máy bơm 1.5HP 5.600.000 đ Link mua hàng
Máy bơm 2HP 6.100.000 đ Link mua hàng
Máy bơm 3HP 6.500.000 đ Link mua hàng
Bình lọc D525 4.700.000 đ Link mua hàng
Bình lọc D625 5.800.000 đ Link mua hàng
Bình lọc D700
Bình lọc D800 7.900.000 đ Link mua hàng
Bình lọc D900 8.900.000 đ Link mua hàng
Bàn hút nhựa 8 bánh 280.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Vợt rác lưới 140.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Sào nhôm 3m
Sào nhôm 5m 580.000 đ Link mua hàng
Sào nhôm 7m
Ống mềm hút 9 mét 550.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Ống mềm hút 15 mét 650.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Clo viên 200gr 2.250.000 đ Link mua hàng
Clo bột Aquafit Ấn 2.220.000 đ Link mua hàng
Đồng sunfat cuso4 450.000 đ Link mua hàng
PAC trợ lắng 350.000 đ Link mua hàng
Kính bơi trẻ em 15.000đ Link mua hàng Link qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Kính bơi người lớn
Phao lưng tập bơi 42.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Phao tim 48.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Phao que
Phao tay bơm hơi 25.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Phao tay lót xốp 44.000đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc
Áo phao 50.000 đ Link mua hàng Mua qua shopee nam Mua qua shopee bắc