Dự án đã triển khai

Bể bơi Hoàng Hải tại Tuyên Quang

Nhà sản xuất và thi công Hoàng Hải
Mục đích chống đuối nước